eguruchela

Boltzmann Gas Constant (KB) Calculation


The calculator calculates the Boltzmann gas constant (KB) using gas constant and avagadaro constant.
Formula : k = R / NA
Where, k = Boltzmann constant, R = Gas constant, NA = Avagadaro
 
Gas constant (R): 
Avagadaro (NA): meter
 
   
 
Boltzmann constant (k or kB) : radians/sec